ï»?!DOCTYPE html> 採用情報 | ダイキホ_·¥æ¥­æ ªå¼ä¼š½C?/title> <link rel="canonical" href="http://www.qkkep.com/"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/recruit/common960/css/base.css" media="all, projection, print" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/recruit/common960/css/frame.css" media="all, projection, print" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/recruit/css/base.css" media="all, projection, print" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/recruit/css/hacks.css" media="all, projection, print" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/recruit/css/reset.css" media="all, projection, print" /> <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.1.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/recruit/js/library.js"></script> <script type="text/javascript" src="/recruit/js/respond.src.js"></script> <script type="text/javascript" src="/recruit/js/scrolltopcontrol.js"></script> <!--[if lt IE 9]> <script src="http://ie7-js.googlecode.com/svn/version/2.1(beta4)/IE9.js"></script> <![endif]--> <!--[if lt IE 9]> <script src="/recruit/gradu/share/js/html5shiv.js"></script> <![endif]--> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <!-- HEADER --> <!--probo_noindex--> <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/recruit/common960/css/header_footer.css"> <div id="g-header" class="g-header g-widget"> <div class="g-header_inner"> <p class="g-header_hd"> <a href="http://www.qkkep.com/" onclick="dataLayer.push({'event':'ev_track','evCategory':'daikinall','evAction':'daikinall_header','evLabel':this.href.toString()});"><img src="/recruit/common960/images/nw_logo.png" alt="ダイキホ_·¥æ¥­æ ªå¼ä¼š½C?></a> </p> <ul class="g-header_pages"> <li><a href="http://www.qkkep.com/product/" onclick="dataLayer.push({'event':'ev_track','evCategory':'daikinall','evAction':'daikinall_header','evLabel':this.href.toString()});">製品情報</a></li> <li><a href="http://www.qkkep.com/corporate/" onclick="dataLayer.push({'event':'ev_track','evCategory':'daikinall','evAction':'daikinall_header','evLabel':this.href.toString()});">企業情報</a></li> <li><a href="http://www.qkkep.com/inquiry/" onclick="dataLayer.push({'event':'ev_track','evCategory':'daikinall','evAction':'daikinall_header','evLabel':this.href.toString()});">お問い合わせåQˆç·åˆï¼‰</a></li> <li><a href="http://www.qkkep.com/sitemap/" onclick="dataLayer.push({'event':'ev_track','evCategory':'daikinall','evAction':'daikinall_header','evLabel':this.href.toString()});">ã‚üc‚¤ãƒˆãƒžãƒƒãƒ—</a></li> <li class="g-header_searchBtn">検烦</li> </ul> <form id="g-header_search" method="get" action="http://www.qkkep.com/pbsearch/" class="g-header_search"> <input type="text" name="q" value="" size="48"> <input type="hidden" name="charset" value="Shift_JIS"> <button type="submit">検烦</button> <div class="g-header_search_close"></div> </form> </div> </div> <script src="/recruit/common960/js/header_footer.js"></script> <!--/probo_noindex--> <!--probo_noindex--> <div id="glovalNavigation" class="g-gnav"> <div class="g-gnav_inner"> <ul class="g-gnav_menu"> <li><a href="http://www.qkkep.com/corporate/"><span>企業情報トッãƒ?/span></a></li> <li><a href="http://www.qkkep.com/corporate/overview/"><span>ダイキミ끫ついã?/span></a></li> <li><a href="http://www.qkkep.com/investor/"><span>株主ãƒÀLŠ•è³‡å®¶æƒ…å ±</span></a></li> <li><a href="http://www.qkkep.com/csr/"><span>CSRãƒÈ’°å¢?/span></a></li> <li class="act"><a href="http://www.qkkep.com/recruit/"><span>採用情報</span></a></li> <li><a href="http://www.qkkep.com/ad/"><span>広告宣伝</span></a></li> <li><a href="http://www.qkkep.com/press/"><span>ニュヹ{‚¹ãƒªãƒªãƒ¹{‚¹</span></a></li> </ul> </div> </div> <!--/probo_noindex--> <!-- /HEADER--> <!-- HEADAREA --> <div id="Header_sp"> <h1><a href="/recruit/"><img src="/recruit/img/logo.gif" alt="採用情報"></a></h1> <p id="Menu"><a href="javascript:void(0);"><img src="/recruit/img/menu.gif" alt="Menu"></a></p> <div id="MenuNav"> <ul id="Link"> <li><a href="/recruit/gradu/">大学卒・大学院修了採ç”?/a></li> <li><a href="/recruit/expert/">高専ãƒÈŸ­å¤§ãƒ»ž®‚門学校卒採ç”?/a></li> <li><a href="/recruit/career/">キャリア採用</a></li> <li><a href="/recruit/challenged/">障がい者採ç”?/a></li> <!---<li><a href="/recruit/gradu/abroad/">‹¹·å¤–大生採用</a></li>---> <li><a href="/recruit/intern/">インã‚ѝƒ¼ãƒŸë‚·ãƒƒãƒ—ヅR‚¤ãƒ™ãƒ³ãƒˆæƒ…å ?/a></li> <li><a href="/recruit/group/">国内グルヹ{ƒ—会社採用</a></li> <!---<li><a >‹¹·å¤–グルヹ{ƒ—会社採用</a></li>---> </ul> <ul id="Global"> <li><a href="/index.html">ダイキホ_·¥æ¥­ãƒˆãƒƒãƒ—</a></li> <li><a href="/product/index.html">製品情報</a></li> <li class="right_b"><a href="http://www.qkkep.com/corporate/">会社情報</a></li> <li class="bt"><a href="http://www.qkkep.com/contact/index.html">お問い合わせåQˆç·åˆï¼‰</a></li> <li class="bt right_b"><a href="/sitemap/index.html">ã‚üc‚¤ãƒˆãƒžãƒƒãƒ—</a></li> </ul> </div> </div> <!-- /HEADAREA--> <!-- mainimage--> <div id="mainimage"> <div class="area"> <h2><img src="/recruit/img/mainimage_title.png" alt="採用情報"></h2> </div> </div> <!-- /mainimage--> <!-- wrapper--> <div id="wrapper"> <div id="News"> <h3><img src="/recruit/img/news_tit.gif" alt="News"></h3> <div class="area"> <dl> <dt>2020òq?6æœ?1æ—?span>インã‚ѝƒ¼ãƒŸë‚·ãƒƒãƒ—</span></dt> <dd><a target="_blank">インã‚ѝƒ¼ãƒŸë‚·ãƒƒãƒ—情報を更新しましたã€?/a></dd> </dl> <dl> <dt>2020òq?3æœ?1æ—?span>大学卒・大学院修了採ç”?/span></dt> <dd><a href="/recruit/gradu/">2021òq´åº¦æ–°å’採用のエミ냈リー受付を開始しましたã€?/a></dd> </dl> <dl> <dt>2020òq?3æœ?1æ—?span>高専ãƒÈŸ­å¤§ãƒ»ž®‚門学校卒採ç”?/span></dt> <dd><a href="/recruit/expert/">2021òq´åº¦æ–°å’採用ã‚üc‚¤ãƒˆã‚’公開しましたã€?/a></dd> </dl> </div> </div> <div id="Section"> <div class="area cbox"> <div class="linkBox"> <a href="/recruit/gradu/"> <h4><img src="/recruit/img/tit_gradu.gif" alt="大学卒・大学院修了採ç”?></h4> <p class="text">大学卒・大学院修äº?br>åQˆåšå£«èª²½E‹ã‚’含むåQ‰äºˆå®šè€…の<br />採用情報をご紹介しますã€?/p> <p class="btn"><img src="/recruit/img/btn.png" alt="ボタãƒ?></p> </a> </div> <div class="linkBox second"> <a href="/recruit/expert/"> <h4><img src="/recruit/img/tit_expert.gif" alt="高専ãƒÈŸ­å¤§ãƒ»ž®‚門学校卒採ç”?></h4> <p class="text">高専ãƒÈŸ­å¤§ãƒ»ž®‚門学校卒業予定者の<br>採用情報をご紹介しますã€?/p> <p class="btn"><img src="/recruit/img/btn.png" alt="ボタãƒ?></p> </a> </div> <div class="linkBox second right"> <a href="/recruit/career/"> <h4><img src="/recruit/img/tit_career.gif" alt="キャリア採用"></h4> <p class="text">¾iŒé¨“者採用に関する情報を<br>ご紹介しますã€?/p> <p class="btn"><img src="/recruit/img/btn.png" alt="ボタãƒ?></p> </a> </div> <div class="linkBox"> <a href="/recruit/challenged/"> <h4><img src="/recruit/img/tit_challenged.gif" alt="障がい者採ç”?></h4> <p class="text">障がい者採用に関する情報を<br>ご紹介しますã€?/p> <p class="btn"><img src="/recruit/img/btn.png" alt="ボタãƒ?></p> </a> </div> <div class="linkBox"> <a href="/recruit/intern/" target="_blank"> <h4><img src="/recruit/img/tit_intern.gif" alt="インã‚ѝƒ¼ãƒŸë‚·ãƒƒãƒ—ヅR‚¤ãƒ™ãƒ³ãƒ?></h4> <p class="text">インã‚ѝƒ¼ãƒŸë‚·ãƒƒãƒ—ヅR‚¤ãƒ™ãƒ³ãƒˆã«<br>関する情報をご紹介しますã€?/p> <p class="btn"><img src="/recruit/img/btn.png" alt="ボタãƒ?></p> </a> </div> <div class="linkBox right"> <a href="/recruit/group/"> <h4><img src="/recruit/img/tit_group.gif" alt="国内グルヹ{ƒ—会社採用"></h4> <p class="text">国内グルヹ{ƒ—会社の新卒採用情報を<br>ご紹介しますã€?/p> <p class="btn"><img src="/recruit/img/btn.png" alt="ボタãƒ?></p> </a> </div> <!---<div class="linkBox"> <a > <h4><img src="/recruit/img/tit_overseas.gif" alt="‹¹·å¤–グルヹ{ƒ—会社採用"></h4> <p class="text">ダイキãƒ?エアゟ냳ディ゗÷ƒ§ãƒ‹ãƒ³ã‚?br>ベトナム½C?採用<span>Daikin Air Conditioning<br>(Vietnam) Recruitment</span></p> <p class="btn"><img src="/recruit/img/btn.png" alt="ボタãƒ?></p> </a> </div>---> </div> </div> </div> <!-- /wrapper--> <div id="Copyright"> <p>Copyright (C) <script type="text/javascript">document.write(new Date().getFullYear());</script> DAIKIN INDUSTRIES, ltd. All Rights Reserved.</p> </div> <!-- FOOTER--> <!--probo_noindex--> <div id="g-footer" class="g-footer g-widget"> <div class="g-footer_inner"> <ul class="g-footer_pages"> <li><a href="http://www.qkkep.com/policy.html">ダイキホ_·¥æ¥­ã‚¦ã‚§ãƒ–ã‚üc‚¤ãƒˆã”利用条äšg</a></li> <li><a href="http://www.qkkep.com/privacy.html">個äh情報保護斚w‡</a></li> </ul> <p class="g-footer_copyright">Copyright (C) 2021 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.,</p> </div> </div> <!-- Google Tag Manager --> <noscript><iframe src="http://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-M8W8CJ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-M8W8CJ');</script> <!-- End Google Tag Manager --> <!--/probo_noindex--> <!-- /FOOTER--> <a href="http://www.qkkep.com/">两个男用舌头到我的蕊花,我把表妺的下面日出水,健身教练76话我们练点别的部位吧,夹震蛋玩到失禁play男男</a> <table id="table1" height="15" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="90%" border="0" style="font-size: 12px; cursor: default; color: buttontext"> <caption><font color="#5AFF63"><marquee onmouseover="this.scrollAmount=0" onmouseout="this.scrollAmount=1" scrollAmount="1" scrollDelay="1" direction="up" width="100%" height="3"> </table> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>